Kirjoja kierrätetään edelleen

Lukion opetussuunnitelma uudistuu ja oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan tänä vuonna ikäluokka kerrallaan. Opetussuunnitelman uudistuksen myötä suurin osa oppimateriaaleista uudistuu ja syksyllä 2021 toisen asteen opintonsa  aloittavat saavat oppimateriaalinsa ilmaiseksi. Jamera jatkaa kirjojen kierrättämistä lukiossa tällä hetkellä opiskelevien kanssa. Kuitenkin ajan myötä lopetamme kirjojen ostamisen porrastetusti. 

Päivitetty 26.5.2021

Mitä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa?

Oppivelvollisuuden laajennus astuu voimaan syksyllä 2021 ikäluokka kerrallaan, alkaen vuonna 2005 syntyneistä. Kun oppivelvollisuus laajentuu, nuorilla on velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. 

Oppivelvollisuuden pidentyessä myös oppimateriaaleista, kuten kirjoista, muistiinpanovälineistä ja opetuksessa tarvittavista laitteista tulee maksuttomia. Lisäksi maksuttomiksi tulevat lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä näiden 5 kokeen osalta hylättyjen kokeiden uusimiskerrat.

Mitä lukion opetussuunnitelman uudistus tarkoittaa?

Lukion opetussuunnitelman uudistuksessa uudistetaan opetussuunnitelman perusteet. Syksystä 2021 alkaen opinnot muodostuvat moduuleista, joista koostetaan (paikallisesti) opintojaksoja. Moduuleiden laajuus mitataan opintopisteinä. Pakollisten opintojen laajuus on yleensä 1-4 opintopistettä ja valinnaiset opinnot jaetaan pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi. Opintojaksot koostetaan paikallisesti ja niissä voi olla moduuleja useasta eri oppiaineesta.

Moduulimuotoisella opiskelulla pyritään tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus hankkia laaja-alaista osaamista, hyvä yleissivistys, osaamista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä vahvat valmiudet jatko-opintoihin, työelämään ja kansainvälisyyteen.

Opetussuunnitelman uudistus ja toisen asteen maksuttomuus eivät koske tällä hetkellä lukiossa opiskelevia opiskelijoita, jotka suorittavat opintonsa loppuun vuoden 2016 opetussuunnitelman oppimateriaaleilla.

Ammatilliset opinnot

Toisen asteen maksuttomuus koskee myös ammattiin opiskelevia. Maksuttomat, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet saavat ensimmäisenä vuonna 2005 syntyneet, syksyllä 2021 ammatilliset opintonsa aloittavat opiskelijat.

Opiskelen lukiossa nyt, voinko myydä kirjani Jameralle?

Jamera jatkaa kirjojen myymistä ja ostamista edelleen, sillä tällä hetkellä lukiossa opiskelevat käyttävät vuoden 2016 opetussuunnitelman oppimateriaaleja lukiotaipaleensa loppuun asti.

Uudistukset vaikuttavat kuitenkin niin kirjojen takaisinostoon kuin takaisinostohintoihinkin. Poistamme takaisinostohinnat ensimmäisenä kirjoilta, joita käytetään yleensä opintojen alussa. Kierrätyskelvottomia vuoden 2016 opetussuunnitelman kirjat eivät siis ole, sillä tällä hetkellä lukiossa opintojaan suorittavat eivät kuulu uudistusten piiriin. Osaa kirjoista ostamme takaisin edelleen, kirjakohtainen tilanne kuitenkin vaihtelee.

Itselle tarpeettomia kirjoja kannattaa siis edelleen tarjota Jameralle joko myymälässä tai kätevästi netissä. Lisää vinkkejä kirjojen myynnin ajankohdasta olemme listanneet blogitekstiimme Milloin lukiokirjat kannattaa myydä?

Listan kirjoista, joita edelleen ostamme, löydät täältä.

Lukiokirjojen myyminen Jameralle

Lukiokirjoja kannattaa yhä tarjota Jameralle mahdollisimman nopeasti, kun ne jäävät itselle tarpeettomiksi. Mikäli kurssi on suoritettu hyväksytysti ja omien tavoitteiden mukaisesti, eikä aio osallistua kyseisen aineen ylioppilaskirjoituksiin, ei kirjaa kannata säilöä hyllyssä ylioppilaskirjoituksiin asti.

Voit myydä kirjasi kätevästi  netissä tai tietenkin kaikissa myymälöissämme. Lisätietoja kirjojen myymisestä Jameralle voit lukea täältä.

Millainen on kierrätyskelpoinen kirja?

Jamera ostaa uusimpia painoksia suomen- ja ruotsinkielisistä lukiokirjoista. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää kirjasi painosta, sillä jameralaiset tarkistavat kirjan painoksen puolestasi. Ammatillisia oppikirjoja emme enää osta.

Kirjan ei tarvitse olla Jameralta ostettu ja kirjassa saa olla kontaktimuovipäällystys. Kirjoihin tehdyt merkinnät, alleviivaukset ja tehtävät eivät yleensä ole este kirjan ostamiselle, sillä ostamme kirjoja kahdessa kuntoluokassa. Suurinta osaa kirjoista ostamme, vaikka käytön jälkiä olisi paljonkin, mutta selvästi vaurioituneita, kuten kastuneita tai irtosivuisia kirjoja emme osta.

Jameran takaisinostohinnat ovat aina perustuneet kirjan kuntoon, kysyntään, yleisyyteen ja omaan varastotilanteeseemme. Mikäli kirjan kysyntä on ollut vähäistä tai olemme jo saaneet hankittua sitä paljon varastoomme, kirjasta hyvitettävä hinta on alhaisempi. Poistumassa olevia tai jo käytöstä poistuneita kirjoja ja kirjasarjoja emme pysty enää ostamaan, koska kirjoilla ei ole enää kysyntää.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter