Kirjoja kierrätetään edelleen

Lukion opetussuunnitelma uudistui ja oppivelvollisuuden laajennus tuli voimaan syksyllä 2021. Opetussuunnitelman uudistuksen myötä suurin osa oppimateriaaleista uudistuu ja syksystä 2021 alkaen toisen asteen opintonsa  aloittavat saavat oppimateriaalinsa ilmaiseksi. Jamera jatkaa LOPS 2016 -lukiokirjojen kierrättämistä, ostamme edelleen kirjoja, jotka ovat käytössä syksyllä 2022. 

Päivitetty 25.5.2022

Mitä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa?

Oppivelvollisuuden laajennus astui voimaan syksyllä 2021 ikäluokka kerrallaan, alkaen vuonna 2005 syntyneistä. Oppivelvollisuuden laajennuttua nuorilla on velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. 

Oppivelvollisuuden pidennettyä myös oppimateriaaleista, kuten kirjoista, muistiinpanovälineistä ja opetuksessa tarvittavista laitteista tuli maksuttomia. Lisäksi maksuttomia ovat lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä näiden 5 kokeen osalta hylättyjen kokeiden uusimiskerrat.

Mitä lukion opetussuunnitelman uudistus tarkoittaa?

Lukion opetussuunnitelman uudistuksessa uudistettiin opetussuunnitelman perusteet. Syksystä 2021 alkaen opinnot muodostuvat moduuleista, joista koostetaan (paikallisesti) opintojaksoja. Moduuleiden laajuus mitataan opintopisteinä. Pakollisten opintojen laajuus on yleensä 1-4 opintopistettä ja valinnaiset opinnot jaetaan pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi. Opintojaksot koostetaan paikallisesti ja niissä voi olla moduuleja useasta eri oppiaineesta.

Moduulimuotoisella opiskelulla pyritään tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus hankkia laaja-alaista osaamista, hyvä yleissivistys, osaamista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä vahvat valmiudet jatko-opintoihin, työelämään ja kansainvälisyyteen.

Opetussuunnitelman uudistus ja toisen asteen maksuttomuus eivät koske opintonsa ennen syksyä 2021 opintonsa aloittaneita. Ennen syksyä 2021 aloittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun vuoden 2016 opetussuunnitelman oppimateriaaleilla ja kustantavat oppimateriaalinsa itse.

Ammatilliset opinnot

Toisen asteen maksuttomuus koskee myös ammattiin opiskelevia. Maksuttomat, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet saavat ensimmäisenä vuonna 2005 syntyneet, syksyllä 2021 ammatilliset opintonsa aloittavat opiskelijat.

Opiskelen LOPS 2016 -kirjoilla,
voinko myydä kirjani Jameralle?

Jamera jatkaa kirjojen myymistä ja ostamista edelleen, sillä ennen syksyä 2021 lukio-opintonsa aloittaneet käyttävät vuoden 2016 opetussuunnitelman oppimateriaaleja lukiotaipaleensa loppuun asti.

Uudistukset vaikuttavat kuitenkin niin kirjojen takaisinostoon kuin takaisinostohintoihinkin. Osaa LOPS 2016 -kirjoista ostamme takaisin edelleen, kirjakohtainen tilanne kuitenkin vaihtelee. Listan kirjoista, joita edelleen ostamme, löydät täältä.

Ostamme lukiokirjoja netissä ja myymälässämme. Vinkkejä kirjojen myynnin ajankohdasta olemme listanneet blogitekstiimme Milloin lukiokirjat kannattaa myydä?

Lukiokirjojen myyminen Jameralle

LOPS 2016 -lukiokirjoja kannattaa yhä tarjota Jameralle mahdollisimman nopeasti, kun ne jäävät itselle tarpeettomiksi. Mikäli kurssi on suoritettu hyväksytysti ja omien tavoitteiden mukaisesti, eikä aio osallistua kyseisen aineen ylioppilaskirjoituksiin, ei kirjaa kannata säilöä hyllyssä ylioppilaskirjoituksiin asti. Helpoiten tarkistat myyntikelpoiset kirjat Näitä kirjoja ostamme -listaltamme.

Voit myydä kirjasi kätevästi  netissä tai myymälässämme. Lisätietoja kirjojen myymisestä Jameralle voit lukea täältä.

Millainen on kierrätyskelpoinen kirja?

Jamera ostaa uusimpia painoksia LOPS 2016 -lukiokirjoista. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää kirjasi painosta, sillä jameralaiset tarkistavat kirjan painoksen puolestasi. Ruotsinkielisiä lukiokirjoja ja ammatillisia oppikirjoja emme enää osta.

Kirjan ei tarvitse olla Jameralta ostettu ja kirjassa saa olla kontaktimuovipäällystys. Kirjoihin tehdyt merkinnät, alleviivaukset ja tehtävät eivät yleensä ole este kirjan ostamiselle, sillä ostamme kirjoja kahdessa kuntoluokassa. Suurinta osaa kirjoista ostamme, vaikka käytön jälkiä olisi paljonkin, mutta selvästi vaurioituneita, kuten kastuneita tai irtosivuisia kirjoja emme osta.

Jameran takaisinostohinnat ovat aina perustuneet kirjan kuntoon, kysyntään, yleisyyteen ja omaan varastotilanteeseemme. Mikäli kirjan kysyntä on ollut vähäistä tai olemme jo saaneet hankittua sitä paljon varastoomme, kirjasta hyvitettävä hinta on alhaisempi. Poistumassa olevia tai jo käytöstä poistuneita kirjoja ja kirjasarjoja emme pysty enää ostamaan, koska kirjoilla ei ole enää kysyntää.