Kirjoja kierrätetään edelleen

Lukion opetussuunnitelma uudistui ja oppivelvollisuuden laajennus tuli voimaan syksyllä 2021. Opetussuunnitelman uudistuksen myötä suurin osa oppimateriaaleista uudistuu ja syksystä 2021 alkaen toisen asteen opintonsa  aloittavat saavat oppimateriaalinsa ilmaiseksi. Jamera jatkaa LOPS 2016 -lukiokirjojen kierrättämistä, mutta olemme poistaneet takaisinostohintoja kirjoilta, joita käytetään ensimmäisenä opiskeluvuonna. 

Päivitetty 11.10.2021

Mitä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa?

Oppivelvollisuuden laajennus astui voimaan syksyllä 2021 ikäluokka kerrallaan, alkaen vuonna 2005 syntyneistä. Kun oppivelvollisuus laajentuu, nuorilla on velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. 

Oppivelvollisuuden pidentyessä myös oppimateriaaleista, kuten kirjoista, muistiinpanovälineistä ja opetuksessa tarvittavista laitteista tulee maksuttomia. Lisäksi maksuttomiksi tulevat lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä näiden 5 kokeen osalta hylättyjen kokeiden uusimiskerrat.

Mitä lukion opetussuunnitelman uudistus tarkoittaa?

Lukion opetussuunnitelman uudistuksessa uudistetaan opetussuunnitelman perusteet. Syksystä 2021 alkaen opinnot muodostuvat moduuleista, joista koostetaan (paikallisesti) opintojaksoja. Moduuleiden laajuus mitataan opintopisteinä. Pakollisten opintojen laajuus on yleensä 1-4 opintopistettä ja valinnaiset opinnot jaetaan pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi. Opintojaksot koostetaan paikallisesti ja niissä voi olla moduuleja useasta eri oppiaineesta.

Moduulimuotoisella opiskelulla pyritään tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus hankkia laaja-alaista osaamista, hyvä yleissivistys, osaamista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä vahvat valmiudet jatko-opintoihin, työelämään ja kansainvälisyyteen.

Opetussuunnitelman uudistus ja toisen asteen maksuttomuus eivät koske tällä hetkellä lukiossa opiskelevia opiskelijoita, jotka suorittavat opintonsa loppuun vuoden 2016 opetussuunnitelman oppimateriaaleilla.

Ammatilliset opinnot

Toisen asteen maksuttomuus koskee myös ammattiin opiskelevia. Maksuttomat, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet saavat ensimmäisenä vuonna 2005 syntyneet, syksyllä 2021 ammatilliset opintonsa aloittavat opiskelijat.

Opiskelen lukiossa nyt, voinko myydä kirjani Jameralle?

Jamera jatkaa kirjojen myymistä ja ostamista edelleen, sillä ennen syksyä 2021 lukio-opintonsa aloittaneet käyttävät vuoden 2016 opetussuunnitelman oppimateriaaleja lukiotaipaleensa loppuun asti.

Uudistukset vaikuttavat kuitenkin niin kirjojen takaisinostoon kuin takaisinostohintoihinkin. Olemme poistaneet takaisinostohinnat  kirjoilta, joita käytetään yleensä ensimmäisenä lukiovuotena. Kierrätyskelvottomia LOPS 2016 -kirjat eivät siis ole, sillä tällä hetkellä lukiossa opintojaan suorittavat eivät kuulu uudistusten piiriin. Osaa LOPS 2016 -kirjoista ostamme takaisin edelleen, kirjakohtainen tilanne kuitenkin vaihtelee. Listan kirjoista, joita edelleen ostamme, löydät täältä.

Itselle tarpeettomia kirjoja kannattaa siis edelleen tarjota Jameralle joko myymälässä tai kätevästi netissä. Lisää vinkkejä kirjojen myynnin ajankohdasta olemme listanneet blogitekstiimme Milloin lukiokirjat kannattaa myydä?

Lukiokirjojen myyminen Jameralle

LOPS 2016 -lukiokirjoja kannattaa yhä tarjota Jameralle mahdollisimman nopeasti, kun ne jäävät itselle tarpeettomiksi. Mikäli kurssi on suoritettu hyväksytysti ja omien tavoitteiden mukaisesti, eikä aio osallistua kyseisen aineen ylioppilaskirjoituksiin, ei kirjaa kannata säilöä hyllyssä ylioppilaskirjoituksiin asti. Ensimmäisenä lukiovuonna käytävien kurssien kirjoja emme enää osta. Helpoiten tarkistat myyntikelpoiset kirjat Näitä kirjoja ostamme -listaltamme.

Voit myydä kirjasi kätevästi  netissä tai tietenkin kaikissa myymälöissämme. Lisätietoja kirjojen myymisestä Jameralle voit lukea täältä.

Millainen on kierrätyskelpoinen kirja?

Jamera ostaa uusimpia painoksia suomen- ja ruotsinkielisistä LOPS 2016 -lukiokirjoista. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää kirjasi painosta, sillä jameralaiset tarkistavat kirjan painoksen puolestasi. Ammatillisia oppikirjoja emme enää osta.

Kirjan ei tarvitse olla Jameralta ostettu ja kirjassa saa olla kontaktimuovipäällystys. Kirjoihin tehdyt merkinnät, alleviivaukset ja tehtävät eivät yleensä ole este kirjan ostamiselle, sillä ostamme kirjoja kahdessa kuntoluokassa. Suurinta osaa kirjoista ostamme, vaikka käytön jälkiä olisi paljonkin, mutta selvästi vaurioituneita, kuten kastuneita tai irtosivuisia kirjoja emme osta.

Jameran takaisinostohinnat ovat aina perustuneet kirjan kuntoon, kysyntään, yleisyyteen ja omaan varastotilanteeseemme. Mikäli kirjan kysyntä on ollut vähäistä tai olemme jo saaneet hankittua sitä paljon varastoomme, kirjasta hyvitettävä hinta on alhaisempi. Poistumassa olevia tai jo käytöstä poistuneita kirjoja ja kirjasarjoja emme pysty enää ostamaan, koska kirjoilla ei ole enää kysyntää.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter