Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Päivitetty 13.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Jamera Oy
Gummeruksenkatu 5, 40100 Jyväskylä
asiakaspalvelu@jamera.net, p. 0503382520

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomas Lappalainen
Asemakatu 29, 90100 Oulu
tuomas@jamera.net

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakassuhteen hoito

- Rekisteröityneiden asiakkaiden tunnistaminen Jameran verkkokauppaan sisäänkirjauduttaessa

- Mainospostitus tähän luvan antaneille asiakkaille

- Asiakasprofiilin tutkiminen toiminnan kehittämiseksi

- Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja Jameran oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilatut tuotteet ja niiden laskutus- ja maksutiedot (alaikäisen opiskelijan ollessa kyseessä huoltajan tiedot), syntymäaika sekä laskulla tilanneiden asiakkaiden henkilötunnus ja tarkistetut luottotiedot, oppilaitos, opintojen aloittamisvuosi kyseisessä oppilaitoksessa. Asiakkailta kilpailuissa kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat asiakkaan Jameran verkkokauppaan antamia tietoja, joita rekisteröitynyt asiakas pääsee muokkaamaan ja katsomaan kirjautumalla palveluun osoitteessa www.jamera.net tai asiakkaan kanta-asiakaslähetteeseen täyttämiä tietoja. Tietojaan asiakas voi myös muokata asioimalla myymälässä tai olemalla yhteydessä Jameran asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@jamera.net, 0503382520.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Jameran markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa.

Laskulla tilanneiden asiakkaiden tiedot voidaan luovuttaa maksuvalvontaa ja perintää hoitaville yrityksille.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jameran sähköinen kuluttaja-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.


Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Jameran erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Jameran palveluksessa, sekä Jameran toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla


Paperilla olevat materiaalit säilytetään lukituissa toimitiloissa ja tuhotaan silputen ennen paperinkeräykseen viemistä.

10. Tietojen säilytysaika
Jamera säilyttää vain Jameran toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

11. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Jamera Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi tarkistaa omat henkilö- ja tilaustietonsa Jameran internetpalvelussa. Rekisteröitymättömät asiakkaat ja ne rekisteröityneet asiakkaat, joiden tarkastusvaatimus koskee sellaista tietoa jota ei voi itse verkkopalvelussa tarkistaa, voivat tehdä tarkastuspyynnön Jameralle. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: vähintään nimi, osoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Jamera Oy, Gummeruksenkatu 5, 40100 Jyväskylä

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi päivittää omia perustietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Jameran internetpalvelussa. Rekisteröitymättömättömät asiakkaat ja ne rekisteröityneet asiakkaat, joiden oikaisuvaatimus koskee sellaista tietoa jota ei voi itse verkkopalvelussa päivittää, voivat tehdä virheellisen tiedon korjauspyynnön ottamalla sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä Jameran asiakaspalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen Jamera Oy, Gummeruksenkatu 5, 40100 Jyväskylä

13. Muut tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää Jamera Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Kiellon voi tehdä ottamalla yhteyttä Jameran asiakaspalveluun. Tällöin asiakkaalle lähetetään vain palveluiden toteuttamiseksi välttämätöntä viestintää, kuten verkkokaupasta tilaamisen yhteydessä toimitettavat tilausvahvistusviestit.

14. Evästeiden käyttö verkkopalvelussa

Internet-sivuillamme ja verkkokaupassamme käytetään evästeitä ("cookie"). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu koneen kiintolevylle. Evästeitä käytetään sivuillamme helpottamaan palvelun käyttöä, parantamaan palvelun laatua ja seuraamaan kävijäliikennettä. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Emme yhdistä evästeiden kautta saatuja tietoja asiakasrekisteriimme emmekä yksittäisen asiakkaan henkilötietoihin. Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, etteivät kaikki sivuston palvelut toimi täydellisesti. Hyväksymällä evästeiden käytön, hyväksyt edellämainitut ehdot.