Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Päivitetty 5.12.2014.

1. Rekisterinpitäjä

Jamera Oy
Gummeruksenkatu 5, 40100 Jyväskylä
asiakaspalvelu@jamera.net, p. 0503382520

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomas Lappalainen
Asemakatu 29, 90100 Oulu
tuomas@jamera.net

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakassuhteen hoito

- Rekisteröityneiden asiakkaiden tunnistaminen Jameran verkkokauppaan sisäänkirjauduttaessa

- Mainospostitus tähän luvan antaneille asiakkaille

- Asiakasprofiilin tutkiminen toiminnan kehittämiseksi

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilatut tuotteet ja niiden laskutus- ja maksutiedot (alaikäisen opiskelijan ollessa kyseessä huoltajan tiedot), syntymäaika sekä laskulla tilanneiden asiakkaiden henkilötunnus, oppilaitos, opintojen aloittamisvuosi kyseisessä oppilaitoksessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat asiakkaan Jameran verkkokauppaan antamia tietoja, joita rekisteröitynyt asiakas pääsee muokkaamaan ja katsomaan kirjautumalla palveluun osoitteessa www.jamera.net tai asiakkaan kanta-asiakaslähetteeseen täyttämiä tietoja. Tietojaan asiakas voi myös muokata asioimalla myymälässä tai olemalla yhteydessä Jameran asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@jamera.net, 0503382520.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi tietoja voidaan luovuttaa viranomaistahoille tai perintää hoitaville yhteistyökumppaneillemme, jos asiakkaan havaitaan rikkoneen toimitusehtojamme.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperilla olevat materiaalit säilytetään lukituissa toimitiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti.

Asiakkailla on pääsy vain omiin tietoihinsa. Asiakasrekisteriin pääsevät sellaiset Jameran henkilökunnan jäsenet, jotka tarvitsevat rekisteriä työtehtävissään. Pääsy tietoihin on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Jamera Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi tarkistaa omat henkilö- ja tilaustietonsa Jameran internetpalvelussa. Rekisteröitymättömät asiakkaat ja ne rekisteröityneet asiakkaat, joiden tarkastusvaatimus koskee sellaista tietoa jota ei voi itse verkkopalvelussa tarkistaa, voivat tehdä tarkastuspyynnön Jameralle. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: vähintään nimi, osoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Jamera Oy, Gummeruksenkatu 5, 40100 Jyväskylä

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi päivittää omia perustietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Jameran internetpalvelussa. Rekisteröitymättömättömät asiakkaat ja ne rekisteröityneet asiakkaat, joiden oikaisuvaatimus koskee sellaista tietoa jota ei voi itse verkkopalvelussa päivittää, voivat tehdä virheellisen tiedon korjauspyynnön ottamalla sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä Jameran asiakaspalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen Jamera Oy, Gummeruksenkatu 5, 40100 Jyväskylä

12. Muut tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää Jamera Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Kiellon voi tehdä ottamalla yhteyttä Jameran asiakaspalveluun. Tällöin asiakkaalle lähetetään vain palveluiden toteuttamiseksi välttämätöntä viestintää, kuten verkkokaupasta tilaamisen yhteydessä toimitettavat tilausvahvistusviestit.

13. Evästeiden käyttö verkkopalvelussa

Internet-sivuillamme ja verkkokaupassamme käytetään evästeitä ("cookie"). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu koneen kiintolevylle. Evästeitä käytetään sivuillamme helpottamaan palvelun käyttöä, parantamaan palvelun laatua ja seuraamaan kävijäliikennettä. Emme yhdistä evästeiden kautta saatuja tietoja asiakasrekisteriimme emmekä yksittäisen asiakkaan henkilötietoihin. Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, etteivät kaikki sivuston palvelut toimi täydellisesti.